Ultima actualizare05:12:24 AM GMT

Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013

Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR) reprezintă documentul strategic naţional prin care se stabilesc priorităţile de intervenţie ale Instrumentelor Structurale (Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune). CSNR face legătura între priorităţile naţionale de dezvoltare, stabilite în Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, şi priorităţile la nivel european - Orientările Strategice Comunitare privind Coeziunea 2007-2013 şi Strategia Lisabona revizuită.

Pornind de la situaţia socio-economică actuală şi de la nevoile de dezvoltare pe termen lung ale României, CSNR are ca obiectiv general utilizarea Instrumentelor Structurale în scopul reducerii disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene, prin generarea unei creşteri suplimentare de 15-20% a PIB până în anul 2015.

În acest sens, au fost identificate patru priorităţi tematice şi o prioritate teritorială:

-          Dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene

-          Creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei româneşti

-          Dezvoltarea şi folosirea mai eficientă a capitalului uman din România

-          Consolidarea unei capacităţi administrative eficiente

-          Promovarea dezvoltării teritoriale echilibrate

Implementarea acţiunilor strategice prevăzute în CSNR şi implicit accesarea efectivă a Instrumentelor Structurale se realizează prin Programe Operaţionale.

Pentru realizarea viziunii strategice a CSNR, Comisia Europeană alocă României în perioada 2007-2013 o sumă totală de aproximativ 19,67 mld Euro, din care 19,21 mld Euro pentru Obiectivul „Convergenţă” şi 0,46 mld Euro pentru Obiectivul „Cooperare teritorială europeană”.

Alocarea CSNR în cadrul Obiectivului „Convergenţă” necesită o cofinanţare naţională estimată la 5,53 mld Euro, constituită atât din surse publice (73% din totalul cofinanţării), cât şi din surse private (27%).

CSNR a fost elaborat de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, într-un larg parteneriat cu structuri ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţii şi organizaţii neguvernamentale. Documentul a fost adoptat de Comisia Europeană în 25 iunie 2007..

Versiunea integrală a documentului în limba engleză, în forma aprobată de Comisia Europeană, poate fi consultată şi descărcată:

               file icon pdf CSNR 2007-2013 în limba engleza (versiunea aprobată de Comisia Europeană, format PDF)

 

file icon pdf Rezumat CSNR în limba engleză

file icon pdf Rezumat CSNR în limba română

POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

20.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

16.01.15

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari în procesul de încărcare şi transmitere a cerer... Citeste mai mult...

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru  Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

06.01.15

Ministerul Fondurilor Europene , în calitate de Autoritate de Management pentru   Programul Opera... Citeste mai mult...