Ultima actualizare05:12:24 AM GMT

Evaluarea POS Mediu Mediu 2007-2013

file icon pdf Planul Multianual de Evaluare este elaborat în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului UE nr. 1083/2006 (Art. 47-49), AM POS Mediu urmând să organizeze diverse tipuri de evaluare a Programului Operațional pe parcusrul perioadei de programare 2007-2013. 

Principalul scop al evaluarilor organizate pe parcursul implementării PO se referă la îmbunătățirea calității, eficienței și a consistenței asistenței financiare nerambursabile, precum și a strategiei și implementării PO.

Acest tip de evaluare va sprijini procesul de management al PO prin analizarea dificultăților întâmpinate pe parcursul implementării și va propune soluții specifice în vederea îmbunătățirii sistemului de management.

În perioada de programare 2007-2013, POS Mediu va fi supus unei singure evaluări intermediare, care va avea loc în anul 2011 și se va axa pe aspecte legate de implementare (eficiență, impact inițial, etc) în perspectiva următoarei perioade de programare.

Evaluarile pe parcursul implementării PO pot fi derulate și de către Comisie din propria inițiativă, atunci când consideră necesar – de exemplu, atunci când evaluările derulate de către statul membru sunt considerate mai puțin eficiente. În acest caz, trebuie asigurată conformitatea cu principiile subsidiarității și proporționalității, evaluările trebuind realizate în parteneriat cu statul membru.

AM POS Mediu are în vedere și evaluările ad-hoc. Acestea vor viza aspectele legate de implementarea și managementul unei axe prioritare sau a unui domeniu major de intrevenție sau pot fi tematice. Aceste evaluări intervin atunci când datele de monitorizare evidențiază abateri semnificative de la obiectivele stabilite inițial, precum și în cazul în care există propuneri de modificare a POS Mediu. În acest sens, CE va coopera cu AM POS Mediu.
 

În perioada de programare 2007-2013 sunt prevăzute evaluări ex-ante, intermediare și ad-hoc.
 

Evaluarea ex-ante a POS Mediu

file icon pdf Evaluarea ex-ante a POS Mediu a fost realizată de consultanți externi în cadrul proiectului PHARE RO-2004/016-772.04.03.01.06 – “Evaluare ex-ante”, în cel de al doilea semestru al anului 2006, pe baza analizei documentației scrise și a unor serii de interviuri și întâlniri de clarificare. Principalele obiective ale acestei evaluări au fost, în conformitate cu prevederile Articolului 48 din Regulamentul Consiliului Nr. 1083/2006, “optimizarea alocării resurselor bugetare și îmbunătățirea calității activităților de programare“.


POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

20.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

16.01.15

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari în procesul de încărcare şi transmitere a cerer... Citeste mai mult...

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru  Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

06.01.15

Ministerul Fondurilor Europene , în calitate de Autoritate de Management pentru   Programul Opera... Citeste mai mult...