Ultima actualizare05:12:24 AM GMT

Rapoartele anuale de implementare - POS DRU 2007 -2013

file icon pdf Raportul anual de implementare 2012 - varianta înaintată către Comisia Europeană spre aprobare

file icon pdf Raportul anual de implementare 2011 - varianta înaintată către Comisia Europeană spre aprobare

file icon pdf Raportul anual de implementare 2010 -  aprobat de CM POSDRU la 24 mai 2011

file icon pdf Raportul anual de implementare 2009 -  aprobat de CM POSDRU la 8 iunie 2010

file icon pdf Raportul anual de implementare 2008 -  aprobat de CM POSDRU la 28 mai 2009

file icon pdf Raportul anual de implementare 2007 - aprobat de CM POSDRU la 28 mai 2008 


Activitățile Comitetului de Monitorizare POSDRU

Rolul Comitetului de Monitorizare este să asigure eficacitatea şi calitatea implementării Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, prin îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de Articolul 65 (Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006) şi aranjamentelor de monitorizare stabilite la Articolul 66 din acelaşi regulament. Acesta va asigura conformitatea cu legislaţia comunitară şi naţională şi va supraveghea realizarea obiectivelor POS DRU printr-o utilizare raţională a resurselor alocate.

CM POSDRU are în componenţă reprezentanţi ai diverselor structuri relevante pentru implementarea POSDRU şi este prezidat de Directorul General al AMPOSDRU.

Atribuţiile Comitetului de Monitorizare, potrivit Regulamentului general 1083/2006 sunt:

-          analiza şi aprobarea, în cele şase luni care urmează aprobării programului operaţional, a criteriilor de selecţie ale operaţiunilor finanţate şi aproba orice revizuire a acestor criterii în funcţie de necesităţile de programare;

-          evaluarea periodică a progreselor realizate pentru atingerea obiectivelor specifice ale programului operaţional, pe baza documentelor prezentate de AM POSDRU;

-          examinarea rezultatelor implementării, în special realizarea obiectivelor stabilite pentru fiecare axă prioritară şi evaluările menţionate la Articolul 48 (3) din Regulamentul General

-          examinarea şi aprobarea raportului anual şi a raportului final de implementare, menţionate la Articolul 67 din Regulamentul general;

-          va fi informat despre raportul anual de control sau despre partea din raport privind programul operaţional în cauză şi despre eventualele observaţii ale Comisiei în urma examinării acestui raport sau în ceea ce priveşte partea respectivă din raport;

-          propununerea către Autoritatea de Management a revizuirilor programului operaţional de natură să permită atingerea obiectivelor Fondurilor definite la Articolul 3 din Regulamentul general sau să îmbunătăţească managementul său, inclusiv cel financiar;

-          examinarea şi aprobarea propunerilor de amendare a conţinutului deciziei Comisiei privind contribuţia din Fonduri.

 

file icon pdf Componenţa Comitetului de monitorizare pentru POS DRU
file icon pdf Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului de Monitorizare pentru POS DRU
file icon pdf Reuniunea Comitetului de monitorizare pentru POS DRU – 28 mai 2008
file icon pdf Reuniunea Comitetului de monitorizare pentru POS DRU – 5 dec 2007


POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

20.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

16.01.15

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari în procesul de încărcare şi transmitere a cerer... Citeste mai mult...

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru  Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

06.01.15

Ministerul Fondurilor Europene , în calitate de Autoritate de Management pentru   Programul Opera... Citeste mai mult...