Ultima actualizare05:12:24 AM GMT

Anunțuri diverse

 m infoANUNŢ PUBLIC

În acord cu principiul "consultării preliminare a pieței", așa cum este acesta funcțional la nivelul Uniunii Europene şi având la bază propunerile primite de la organizaţiile partenere, în speţă, Instituţiile Prefectului (colectate de la nivelul primăriilor), Ministerul Fondurilor Europene lansează în consultare publică, proiectul Caietului de Sarcini privind furnizarea de ajutoare alimentare în cadrul POAD 2015

Aşteptăm observaţii, sugestii, propuneri la adresa de mail: , până la data de 13 august 2015.

Anexa:

file icon pdf Proiect Caiet de Sarcini POAD 2015


 m infoANUNŢ PUBLIC

Crearea Grupului la nivel înalt de experți independenți privind monitorizarea simplificării pentru beneficiarii de Fonduri Europene Structurale și de Investiții

La 10 iulie 2015, Comisia Europeană a adoptat, prin Decizia (C(2015) 4806 ), înființarea Grupului la nivel înalt de experți independenți privind monitorizarea simplificării pentru beneficiarii de Fonduri Europene Structurale și de Investiții (FESI).

Obiectivul Grupului este de a evalua măsura în care statele membre utilizează oportunitățile de simplificare oferite de Regulamentul 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune pentru FESI și de a consilia Comisia Europeană cu privire la simplificarea și reducerea sarcinii administrative pentru beneficiari de investiții finanțate din FESI.

Cererea de candidaturi pentru aderare la acest Grup este deschisă p nă la 10 august 2015. Grupul va fi format din maximum doisprezece membri numiți cu titlu personal și va fi prezidat de fostul vicepreședinte al Comisiei Siim Kallas, prima reuniune fiind programată pe 20 octombrie, la Bruxelles.

Detalii privind crearea Grupului la nivel înalt de experți independenți privind monitorizarea simplificării pentru beneficiarii de FESI se regăsesc pe site-ul DG Regio (http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/high-level-group-simplification/), iar întrebări pot fi transmise la adresa de e-mail: .


 m infoANUNŢ DE FINALIZARE PROIECT - “Studiu privind evaluarea adecvată a Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020”, cod SMIS 57034.

În luna mai 2015 s-a finalizat implementarea proiectului “Studiu privind evaluarea adecvată a Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020”, cod SMIS 57034, cofinanţat din FEDR prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, 2007-2013, aferent Axei Prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale și coordonarea programelor, DMI 1.1 Sprijin pentru managementul şi implementarea instrumentelor structurale din Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT)”.

Beneficiarul acestui proiect a fost Direcția Generală de Coordonare Implementare Programe de Investiții Majore (cod SMIS 57034) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, data de începere a implementării 25.09.2014.

Proiectul a avut ca scop acordarea de sprijin pentru analize si studii referitoare la eficacitatea si eficienta sistemelor existente in procesul de implementare a instrumentelor structurale cat si sprijin comprehensiv in procesul de pregatire pentru viitoarele interventii din instrumente structurale.

Proiectul contribuie astfel la imbunatatirea procesului de coordonare şi implementări a instrumentelor structurale pentru perioada 2014-2020.

Proiectul are o valoare de 109.572,60 lei, din care 82.179,45 lei reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă (Fondul European de Dezvoltare Regională) și s-a derulat pe o perioada de 8 de luni.


 m infoANUNŢ DE FINALIZARE PROIECT cod SMIS 55916

S-a finalizat proiectul “Extinderea infrastructurii nodului central SMIS”, cod SMIS 55916, derulat în perioada 31.08.2014 – 30.04.2015. Bugetul total al proiectului a fost de : 4.855.530,00 lei.

În cadrul acestui proiect s-au derulat activități de furnizare, instalare și configurare de subansamble, echipamente, sisteme și aplicații dedicate gestionării nodului central SMIS.

Ca urmare a finalizării activităților proiectului rezultatul acestuia a este faptul că centrul de date SMIS a fost extins la nivelul maxim de capacitate și este complet funcțional, în parametrii conform cerințelor Beneficiarului.

Data: 30-04-2015


 m infoANUNT DE INCEPUT PROIECT - “Studiu privind evaluarea adecvată a Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020”, cod SMIS 57034.

În data de 13.02.2015 a fost semnată Decizia de finanţare DF1.1.191/13.02.2015 pentru proiectul “Studiu privind evaluarea adecvată a Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020”, aferent Axei Prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale și coordonarea programelor, DMI 1.1 Sprijin pentru managementul şi implementarea instrumentelor structurale din Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT)”.

Beneficiarul acestui proiect este Direcția Generală de Coordonare Implementare Programe de Investiții Majore (cod SMIS 57034) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, data de începere a implementării fiind 25.09.2014.

Proiectul are o perioada de implementare de 8 luni in scopul acordarii de sprijin pentru analize si studii referitoare la eficacitatea si eficienta sistemelor existente in procesul de implementare a instrumentelor structurale cat acordarii de sprijin comprehensiv in procesul de pregatire pentru viitoarele interventii din instrumente structurale.

Proiectul contribuie astfel la imbunatatirea procesului de coordonare şi implementare a instrumentelor structurale pentru perioada 2014-2020.

Proiectul are o valoare de 109.572,60 lei, din care 82.179,45 lei reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă (Fondul European de Dezvoltare Regională) și se derulează pe o perioada de 8 de luni.

Data: 16-02-2015


 m infoComunicare titlu de creanta pentru proiect cod SMIS 28503

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice", publica atasat Procesul-Verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare nr. 21831/15.12.2014, pentru proiectul "Achizitie de utilaje pentru S.C. MST General Instal S.R.L."

Document anexat:

file icon pdf PROCES-VERBAL de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare

Data: 21-01-2015


 m infoANUNŢ PUBLIC

A fost semnată Decizia de finanţare pentru proiectul "Extinderea infrastructurii nodului central SMIS"

În data de 31.10.2014, a fost semnată Decizia de finanţare pentru proiectul “ Extinderea infrastructurii nodului central SMIS” co-finanţat din FEDR prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013. Beneficiarul acestui proiect este Serviciul Coordonare SMIS din cadrul Direcției Generale Asistență Tehnică – Ministerul Fondurilor Europene.

Obiectivul principal al proiectului este de a furnizarea de echipamente și servicii pentru consolidarea infrastructurii tehnice existente în scopul asigurării continuității, dezvoltării, modernizării ulterioare a SMIS-CSNR și MySMIS. Rezultatele aşteptate ale acestui proiect sunt de a consolida infrastructura tehnică prin completarea nodului central cu echipamente de stocare și alte elemente specifice c t și dotarea cu aplicații dedicate de control și design dedicate soluțiilor tehnice utilizate.

Proiectul se va derula pe o perioadă de 8 luni, iar valoarea sa este de 4.855.530,00 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă (Fondul European de Dezvoltare Regională) 4.127.200,50 lei.

Data: 31-10-2014


 m infoANUNŢ DE FINALIZARE PROIECT - „Sprijin pentru implementare planului de comunicare ACIS”, cod SMIS 1173

În luna martie 2014 s-a finalizat implementarea proiectului „Sprijin pentru implementare planului de comunicare ACIS”, cod SMIS 1173, cofinanţat din FEDR prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, 2007-2013, axa prioritară 3 „Diseminarea informației și promovarea instrumentelor structurale”, domeniul major de intervenţie 3.1. „Diseminarea informațiilor generale și derularea activităților de publicitate cu privire la instrumentele structurale alocate României”.

Beneficiarul proiectului a fost Biroul Comunicare Publică şi Informare privind Instrumentele Structurale din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.
Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 67 de luni şi a avut ca scop sprijinirea procesului de implementare a planului de acţiune în domeniul comunicării elaborat de către ACIS, contribuind la realizarea obiectivului axei prioritare 3, şi anume acela de a asigura o diseminare coordonată la nivel naţional a mesajelor generale cu privire la instrumentele structurale.

Rezultatele proiectului s-au concretizat în site-urile www.poat.ro şi www.fonduri-ue.ro actualizate, o serie de evenimente dedicate Zilei Europei, o conferinţă anuală POAT, campanii de informare (const nd în spoturi TV, radio şi online, broşuri, panouri publicitare, machete de presă, afişe), materiale promoţionale, seminarii de informare pentru presă şi beneficiarii de proiecte, sondaje de opinie.

Valoare totală a proiectului a fost de 14.593.674,94, valoarea eligibilă din Instrumente Structurale a fost de 8.873.096,75 iar valoarea plăţilor efectuate în cadrul contractului de finanţare a fost de 7.837.862,75 lei, reprezent nd asistenţa financiară nerambursabilă prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Document anexat:

file icon pdf ANUNȚ FINALIZARE PROIECT

Data: 21-10-2014


 m infoANUNT DE FINALIZARE PROIECT - „ Gestionarea instrumentelor structurale prin intermediul evenimentelor privind aspecte tematice relevante, din perspectiva lecţiilor învăţate în perioada de programare 2007 – 2013”, COD SMIS 52897

În luna august a.c. s-a finalizat implementarea proiectului „ Gestionarea instrumentelor structurale prin intermediul evenimentelor privind aspecte tematice relevante, din perspectiva lecţiilor învăţate în perioada de programare 2007 – 2013”, COD SMIS 52897, cofinanţat din FEDR prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, 2007-2013, axa prioritară 1 „Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale, şi coordonarea programelor”, domeniul major de intervenţie 1.1, „Sprijin pentru managementul şi implementarea instrumentelor structurale”.

Proiectul a fost derulat pe o perioadă de 5 luni şi a avut ca scop organizarea unui eveniment cu privire schimbul de experienta privind finantarea externa acordata de Uniunea Europeana, in contextual noilor regulamente pentru utilizarea fondurilor europene structural si de investitii pentru perioada 2014 – 2020. Proiectul contribuie astfel la imbunatatirea procesului de coordonare şi implementări a instrumentelor structurale pentru perioada 2014-2020.

Valoarea plăţilor efectuate în cadrul contractului de finanţare pentru acest proiect, a fost de 13.733,10 lei, reprezent nd asistenţă financiară nerambursabilă prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Data: 29-08-2014


 m infoANUNT DE INCEPUT PROIECT - „Gestionarea instrumentelor structurale prin intermediul evenimentelor privind aspecte tematice relevante, din perspectiva lecţiilor învăţate în perioada de programare 2007 – 2013”, COD SMIS 52897

În data de 28.03.2014 a fost semnată Decizia de finanţare pentru proiectul “Gestionarea instrumentelor structurale prin intermediul evenimentelor privind aspecte tematice relevante, din perspectiva lecţiilor învăţate în perioada de programare 2007 – 2013” co-finanţat din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013.
Beneficiarul acestui proiect este Ministerul Fondurilor Europene – Directia Generala de Analiza, Programare si Evaluare.

Obiectivul general al proiectului este schimbul de experienţă privind finanţarea externă acordată de Uniunea Europeană, în contextul noilor regulamente pentru utilizarea fondurilor europene structural şi de investiţii pentru perioada 2014 – 2020.
Rezultatul așteptat este aducerea de plus-valoare procesului de gestionarea aferent noului cadru legislativ 2014-2020, cu accent pe experienţa acumulată ăn gestionarea fondurilor europene de către autorităţile cu atribuţii specifice acestui domeniu.

Proiectul are o valoare de 18.310,80 lei, din care 13.733,10 lei reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă (Fondul European de Dezvoltare Regională) și se derulează pe o perioada de 5 de luni.

Data: 31-03-2014


 m infoANUNT DE INCEPUT PROIECT - „Asigurarea serviciilor de comunicații necesare accesării SMIS-CSNR de către instituțiile implicate în gestionarea Instrumentelor Structurale, pentru perioada 2014-2015”, COD SMIS 55125

În data de 21.08.2014 a fost semnată Decizia de finanţare pentru proiectul “Asigurarea serviciilor de comunicații necesare accesării SMIS-CSNR de către instituțiile implicate în gestionarea Instrumentelor Structurale, pentru perioada 2014-2015” co-finanţat din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013.
Beneficiarul acestui proiect este Ministerul Fondurilor Europene - Serviciul Coordonare SMIS din cadrul Direcției generale coordonare de sistem și asistență tehnică.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea accesului permanent în sistem al tuturor utilizatorilor SMIS-CSNR, activitatea principală const nd în furnizarea serviciilor de comunicații necesare accesării SMIS-CSNR de către instituțiile implicate în gestionarea instrumentelor structurale.
Rezultatul așteptat, asigurarea unor servicii de comunicații în mod continuu pentru a menține accesul permanent în sistem al tuturor utilizatorilor SMIS-CSNR, va contribui la realizarea unei coordonări eficiente și a unei implementări eficace a instrumentelor structurale, asigur ndu-se managementul tehnic și financiar al fondurilor UE.

Proiectul are o valoare de 696.384 lei, din care 591.926,40 lei reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă (Fondul European de Dezvoltare Regională) și se derulează pe o perioada de 24 de luni.

Data: 25-08-2014


 m infoANUNT DE INCEPUT PROIECT - „Formare in domeniul antidiscriminarii, egalitatii de gen si al drepturilor persoanelor cu dizabilitati”, COD SMIS 52473

Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Formare in domeniul antidiscriminarii, egalitatii de gen si al drepturilor persoanelor cu dizabilitati”, COD SMIS 52473
La data de 14 mai 2014 a fost semnat Contractul de finanțare pentru proiectul „Formare in domeniul antidiscriminarii, egalitatii de gen si al drepturilor persoanelor cu dizabilitati”.

Obiectivul proiectului este reprezentat de dob ndirea cunoştinţelor necesare în domeniul legilor şi politicilor europene şi naţionale referitoare la antidiscriminare, egalitate de gen şi protecţia persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv accesibilitate şi aplicarea practică a Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, aşa cum este ea reflectată în legislaţia europeană sau naţională, a personalului autorităţilor implicate în managementul şi controlul fondurilor europene structurale şi de investiţii (FESI), la toate nivelurile relevante.

Valoarea totală a proiectului: 9.515.883,56 lei, valoarea eligibilă este de 9.470.922,16 lei, din care (FEDR 7.103.191,59 lei, cofinanțare 2.367.730,53 lei) şi 44.961,44 lei valoare neeligibilă.
Durata proiect: 18 de luni.

Document anexat: ANUNT DE INCEPUT PROIECT (PDF)

Data: 06-08-2014


 m infoANUNT DE FINALIZARE PROIECT - „Gestionarea instrumentelor structurale prin intermediul evenimentelor privind aspecte tematice relevante”, COD SMIS 49947

În luna februarie a.c. s-a finalizat implementarea proiectului „Gestionarea instrumentelor structurale prin intermediul evenimentelor privind aspecte tematice relevante”, COD SMIS 49947, cofinanţat din FEDR prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, 2007-2013, axa prioritară 1 „Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale, şi coordonarea programelor”, domeniul major de intervenţie 1.1, „Sprijin pentru managementul şi implementarea instrumentelor structurale”.

Proiectul a fost derulat pe o perioadă de 13 luni şi a avut ca scop organizarea unor evenimente cu privire la aspecte tematice cheie relevante pentru gestiunea instrumentelor structurale – problematica ajutorului de stat și aspecte viz nd închiderea programelor operaționale aferente perioadei de finanțare 2007-2013. Proiectul contribuie astfel la asigurarea sprijinului şi a instrumentelor adecvate în vederea unei coordonări şi implementări eficiente şi eficace a instrumentelor structurale pentru perioada 2007-2013.

Valoarea plăţilor efectuate în cadrul contractului de finanţare pentru acest proiect, a fost de 17.325,98 lei, reprezent nd asistenţă financiară nerambursabilă prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Data: 31-07-2014


 m infoANUNT DE INCEPUT PROIECT - „Gestionarea instrumentelor structurale prin intermediul evenimentelor privind aspecte tematice relevante”, COD SMIS 49947

Semnarea deciziei de finanțare pentru proiectul „Gestionarea instrumentelor structurale prin intermediul evenimentelor privind aspecte tematice relevante”, COD SMIS 49947

La data de 06 decembrie 2013 a fost semnata Decizia de finanţare pentru proiectul „Gestionarea instrumentelor structurale prin intermediul evenimentelor privind aspecte tematice relevante”.

Obiectivul proiectului constă în organizarea unor evenimente cu privire la aspecte tematice cheie relevante pentru gestiunea instrumentelor structurale – problematica ajutorului de stat și aspecte viz nd închiderea programelor operaționale aferente perioadei de finanțare 2007-2013. Proiectul contribuie astfel la asigurarea sprijinului şi a instrumentelor adecvate în vederea unei coordonări şi implementări eficiente şi eficace a instrumentelor structurale pentru perioada 2007-2013.

Rezultate aşteptate:

1. Organizarea unui seminar cu participarea reprezentanților Comisiei Europene (DG REGIO și DG C) privire la aplicarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat pentru proiectele finanţate din fonduri europene.

2. Organizarea unui seminar cu participarea reprezentanților Comisiei Europene (DG REGIO și DG EMPL), cu privire la procesul de închidere a perioadei de finanțare 2007-2013, cu accent pe măsuri ce trebuie întreprinse, puncte slabe și blocaje potențiale.

Beneficiar: Ministerul Fondurilor Europene (structurile de coordonare a instrumentelor structurale şi AMPOAT).

Valoarea totală a proiectului: 34.348,00 lei, valoare eligibilă este de 34.348,00 lei, din care (FEDR 25.761,00 lei, cofinanțare 8.587,00 lei) şi 0,00 lei valoare neeligibilă.

Durata proiect: 13 de luni.

Data: 31-07-2014


 m infoANUNȚ PUBLIC

Comunicare titlului de creanţă pentru proiect cod SMIS 26888

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competititvităţii Economice” publică atasat Procesul-Verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr. 5391/26.05.2014, pentru proiectul “Achiziţie utilaj, la S.C. Ancuţa S.R.L., judeţul Ilfov”, cod SMIS 26888.

Document anexat:

file icon pdf PROCES-VERBAL de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare

Data: 04-07-2014


 m infoANUNȚ PUBLIC

Anunț finalizare proiect cod SMIS 48099 - "Identificarea nevoilor de dezvoltare post 2013"
În data de 31 mai 2014 a fost finalizat proiectul “Identificarea nevoilor de dezvoltare post 2013” co-finanţat din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013 prin axa 1 - Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale şi coordonarea programelor, DMI 1.1 Sprijin pentru managementul şi implementarea instrumentelor structurale.
Proiectul, care s-a derulat pe o perioada de 19 de luni, a avut o valoare de 2.445.373,38 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă (Fondul European de Dezvoltare Regională) 2.078.567,37 lei, cuprinz nd următoarele activități:

1. Implementarea serviciilor de consultanţă pentru identificarea nevoilor de dezvoltare post 2013;
2. Organizarea şi desfăşurarea de reuniuni tematice cu reprezentanții CE în vederea pregătirii Acordului de Parteneriat și a Programelor Operaționale.

Rezultatele acestui proiect, ca urmare a implementării, au fost: raport complet privind analiza nevoilor prioritare de dezvoltare, raportul privind priorităţile de dezvoltare ale Rom niei, raportul consultărilor, precum și organizarea a 35 de reuniuni (de tip focus grup, seminarii tematice sau reuniuni tematice cu reprezentanții CE).

Data: 04-06-2014


 m infoANUNȚ PUBLIC

Anunț finalizare proiect "Organizarea și susținerea funcționării Centrului de Informare pentru Instrumente Structurale" - cod SMIS 38416
În data de 30 aprilie 2014 a fost finalizat proiectul “ Organizarea și susținerea funcționării Centrului de Informare pentru Instrumente Structurale”, co-finanţat din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013 prin axa 3 - Diseminarea informaţiei şi promovarea Instrumentelor Structurale, DMI 3.2 Funcţionarea Centrului de Informare pentru Instrumentele Structurale.
Proiectul, care s-a derulat pe o perioada de 30 de luni, a avut o valoare eligibilă de 10.522.020 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă (Fondul European de Dezvoltare Regională) 8.417.616 lei, cuprinz nd următoarele activități:

1. Asigurarea înființării și funcționarea propriu-zisă a Centrului;
2. Realizarea acțiunilor de comunicare, informare și publicitate;
3. Asigurarea funcționării help-desk-ului;
4. Asigurarea administrării și actualizării cu informații a site-ului www.fonduri-ue.ro.

Ca urmare a implementării, proiectul a generat ca rezultate: Centrul de Informare funcţional, cu Helpdesk organizat (incluz nd front-desk, call center şi e-mail operate corespunzător), peste un milion de accesări ale paginii web www.fonduri-ue.ro, peste 6000 de răspunsuri la solicitări de informații, 45 de evenimente de informare organizate (evenimente naționale, regionale, seminarii informative pentru diferite categorii de public), 17 materiale de informare produse (un album cu proiecte de succes, broșuri, buletine informative) însum nd aproximativ 40 000 de exemplare.

Data: 05-05-2014


 m info ANUNȚ PUBLIC

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE cu sediul în Bd.Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, Tower center, Bucureşti, în calitate de titular al “Programului Operațional Competitivitate 2014- 2020”, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de către Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC) privind acest document.

Decizia etapei de încadrare poate fi consultată la sediul MMSC, Bdul Libertăţii nr. 12, sector 5 Bucuresti, în zilele de luni-joi, între orele 8:30-17.00 şi vineri între orele 8:30-14:30, precum şi la următoarele adrese www.mmediu.ro, secţiunea Domenii/Evaluare impact/ Evaluare de mediu pentru strategii/planuri/programe şi în secțiunea de anunțuri a site-ului Ministerului Fondurilor Europene.

Publicul interesat poate înainta către MMSC comentarii/observatii, la decizia etapei de încadrare, în termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunţ.

Data: 28-04-2014


 m infoAnunț finalizare proiect "Asigurarea serviciilor de comunicaţii necesare accesării SMIS-CSNR de către instituţiile implicate în gestionarea Instrumentelor Structurale" - cod SMIS 17805

La data de 31.03.2014, proiectul "Asigurarea serviciilor de comunicaţii necesare accesării SMIS-CSNR de către instituţiile implicate în gestionarea Instrumentelor Structurale" a fost încheiat.

În data de 21.05.2010 a fost semnată Decizia de finanţare pentru proiectul “Asigurarea serviciilor de comunicaţii necesare accesării SMIS-CSNR de către instituţiile implicate în gestionarea Instrumentelor Structurale” co-finanţat din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013. Beneficiarul acestui proiect a fost Direcţia Coordonare de Sistem din cadrul Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, în prezent Ministerul Fondurilor Europene. Obiectivul proiectului a fost de a asigura serviciile de comunicaţii necesare accesării corespunzătoare a Sistemului Unic de Management al Informaţiei pentru instrumentele structurale (SMIS-CSNR) de către instituţiile implicate în gestionarea instrumentelor structurale, pentru perioada decembrie 2009 – mai 2013, asigur nd astfel posibilitatea utilizării continue a acestui sistem informatic şi îndeplinirea obligaţiei trasate de regulamentele comunitare (art. 60 (c) din Regulamentul General 1083/2006), contribuind în acest mod la asigurarea unei coordonări eficiente şi a unei implementări eficace a instrumentelor structurale.

Rezultatul acestui proiect a fost atins și anume: Toate instituţiile implicate în gestionarea instrumentelor structurale pot accesa SMIS la parametrii tehnici optimi în perioada decembrie 2009 – mai 2013.

Valoarea proiectului, derulat pe o perioada de 42 de luni, a fost de 821200 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă (Fondul European de Dezvoltare Regională) 552067 lei.

Data: 01.04.2014


 m infoNOTIFICARE

Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de titular pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, anunţă publicul interesat asupra elaborării primei versiuni a acestui program, pentru care s-a declanşat etapa de încadrare, pentru a se decide dacă se supune evaluării strategice de mediu conform H.G. nr.1076/2004. Prima versiune a programului poate fi consultată pe web site-ul MFE şi la sediul din Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, de luni p nă vineri între orele 10.00-16.00.

Comentariile publicului se primesc la sediul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice din b-dul Libertăţii nr.12, în termen de 18 zile, încep nd cu data de 28 ianuarie 2014.

Document anexat:

file icon pdf Prima versiune a Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014‐2020

Data: 29-01-2014


 m info NOTIFICARE

Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de titular pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, anunţă publicul interesat asupra elaborării primei versiuni a acestui program, pentru care s-a declanşat etapa de încadrare, pentru a se decide dacă se supune evaluării strategice de mediu conform H.G. nr.1076/2004. Prima versiune a programului poate fi consultată pe web site-ul MFE şi la sediul din Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, de luni p nă vineri între orele 10.00-16.00.

Comentariile publicului se primesc la sediul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice din b-dul Libertăţii nr.12, în termen de 18 zile, încep nd cu data de 29 ianuarie 2014.

Document anexat:

file icon pdf Prima versiune a Programului Operaţional Competitivitate (POC) 2014‐2020

Data: 29-01-2014


 m info Anunț POAT contractare pentru "Prevenirea şi soluţionarea situaţiilor de incompatibilitate, conflicte de interese, nereguli şi fraudă"

Proiectul „Servicii aferente derulării campaniei regionale de conștientizare în vederea prevenirii situațiilor de incompatibilitate, conflicte de interese, nereguli și fraudă, în r ndul beneficiarilor de Instrumente Structurale”a fost contractat de Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică.

Obiectivul general al contractului este acela de a contribui la informarea eficientă a beneficiarilor de proiecte finanțate prin instrumente structurale, cu privire la cerinţele legale în ceea ce priveşte regimul incompatibilităţii şi conflictelor de interese, în contextul specific de implementare a fondurilor comunitare, pentru a preveni şi evita posibile nereguli şi situaţii de fraudă.

Document anexat:

file icon pdf Anunț POAT - Campanie conferințe

Data: 15-01-2014


 m infoAnunț finalizare proiect cod SMIS 37638 - “ MYSMIS – Extinderea SMIS-CSNR către beneficiari”

În data de 30 noiembrie 2013 proiectul “ MYSMIS – Extinderea SMIS-CSNR către beneficiari” co-finanţat din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013 prin AXA 2 – “Dezvoltarea în continuare şi sprijin pentru funcţionarea Sistemului Unic de Management al Informaţiei”, DMI nr. 2.1 ,, Dezvoltarea şi mentenanţa SMIS şi a reţelei sale digitale”, s-a încheiat. Proiectul cu valoare totală de 2.833.635,60 lei din care asistenţă financiară nerambursabilă (Fondul European de Dezvoltare Regională) 1.828.152,00 lei, a avut ca perioadă de execuţie 40 de luni.

Data: 02-12-2013


 m infoAnunț finalizare proiect cod SMIS 47911

S-a finalizat proiectul “Îmbunătăţirea cadrului naţional pentru pregătirea şi implementarea proiectelor privind investiţiile publice”, cod SMIS 47911, derulat în perioada 27.06.2012 – 13.05.2013. Bugetul total al proiectului a fost de : 3.535.293,34 lei.
În cadrul acestui proiect s-au derulat următoarele activități:

1. Implementarea serviciilor de consultanţă realizate în baza Acordului cu Banca Mondială;
2. Organizarea şi desfăşurarea reuniunilor şi atelierelor de lucru în cadrul Acordului pentru servicii de consultanţă privind îmbunătăţirea cadrului naţional pentru pregătirea şi implementarea proiectelor privind investiţiile publice;

Ca urmare a finalizării activităților proiectului rezultatul acestuia a fost:

• Formularea unui set de recomandări privind îmbunătățirea cadrului național pentru pregătirea și implementarea proiectelor privind investițiile publice, pentru a asigura o mai bună corelare a intervenţiilor tuturor instituţiilor implicate în aprobarea şi implementarea proiectelor de investiţii.

Data: 14-11-2013


 m infoAnunt de deschidere: Invitație de participare nr. 354186 / 01.10.201

“Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice dorește achiziționarea de “Servicii pentru analizarea impactului ajutorului de stat în cadrul viitorului program de cooperare transfrontalieră între Rom nia și Ungaria și a incidenței ajutorului de stat în cadrul obiectivelor tematice ale noilor propuneri de regulamente europene”.

În acest sens, se regăsesc în continuare caietul de sarcini şi o variantă prescurtată a fişei de achiziţii, pentru o referinţă rapidă.

arrowValoare estimată: 193,830.65 RON,

arrowCPV: 79300000-7 - Studii de piață și cercetare economică; sondaje și statistici (Rev.2),

arrowData limită de depunere a ofertelor: 11.10.2013, ora 09:00,

arrowData si ora deschiderii ofertelor: 11.10.2013, ora 11:00,

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați site-ul www.e-licitatie.ro, invitație de participare nr. 354186 / 01.10.2013”

Documente anexate:

file icon pdf Fișa de date prescurtată
file icon pdf Termenii de referință (caiet de sarcini)

Data: 04-10-2013


 m infoAnunt finalizare proiect cod SMIS 33792

S-a finalizat proiectul “Sprijin pentru realizarea schimbului de experienţă cu alte SM ale UE în vederea îmbunătăţirii coordonării, gestionării şi controlului IS”, cod SMIS 33792, derulat în perioada 01.10.2010 – 28.06.2013. Bugetul total al proiectului a fost de 465.812,53 lei cu TVA.

În cadrul acestui proiect s-au derulat următoarele activități:

1. Asigurarea serviciilor de închiriere, cazare și restaurant pentru organizarea conferinței cu noile State Membre;

2. Asigurarea serviciilor de transport pentru participanții la conferința cu noile State Membre;

3. Asigurarea materialelor necesare desfășurării de evenimente;

4. Asigurarea de servicii de închiriere, cazare și restaurant;

5. Asigurarea traducerii de documente;

6. Asigurarea de servicii de transport aerian de călători pentru personalul Ministerului Fondurilor Europene.

Ca urmare a finalizării activităților proiectului rezultatele acestuia au fost:

arrowAtingerea indicatorului de realizare a 80 de zile de deplasări ale personalului MFE la schimb de experiență cu Statele Membre;

arrowRealizarea a 10 evenimente de schimb de experiență cu Statele Membre cu privire la implementarea Fondurilor Structurale și a diferitelor aspecte aferente acestui proces.

Data: 02-09-2013


 m infoSemnarea deciziei de finantare pentru proiectul „Sprijin in continuare pentru actualizarea informatiilor in SMIS-CSNR”

La data de 08 mai 2012 a fost semnata Decizia de finantare pentru proiectul „Sprijin in continuare pentru actualizarea informatiilor in SMIS-CSNR” co-finantat din Programul Operational Asistenta Tehnica 2007-2013, cod SMIS 41416.

Obiectivul proiectului este de a asigura introducerea in Sistemul Unic de Management al Informatiei SMIS-CSNR a datelor aferente proiectelor, cererilor de rambursare si a rapoartelor de progres depuse in cadrul programelor operationale finantate prin instrumente structurale, conform solicitarilor structurilor utilizatoare, in vederea respectarii cerintelor Comisiei Europene.

Acest proiect sprijina Unitatea Centrala SMIS in asigurarea sprijinului pentru utilizatori, astfel incat SMIS sa functioneze in timp real, ceea ce va permite functionarea corespunzatoare a sistemelor de management si control, in conformitate cu cerintele din reglementarile comunitare.

Rezultate asteptate: introducerea de date in sistemul informatic SMIS, conform solicitarilor structurilor utilizatoare
Beneficiar: Directia Coordonare de Sistem
Valoarea totala: 3.146.748,00 lei (FEDR 2.674.735,80 lei, cofinantare 472.012,20 lei)
Durata proiect: 25 de luni

Data: 08-08-2013


 m infoA fost semnată Decizia de finanţare pentru proiectul "Identificarea nevoilor de dezvoltare post 2013"
În data de 20.06.2013 a fost semnată Decizia de finanţare pentru proiectul “ Identificarea nevoilor de dezvoltare post 2013” co-finanţat din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013.

Beneficiarul acestui proiect este Unitatea de Analiză, Programare și Evaluare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene. Obiectivul general al proiectului este identificarea priorităților de dezvoltare ale Rom niei pentru perioada de programare 2014-2020, pe baza unei analize detaliate și exacte a nevoilor de dezvoltare. Proiectul are ca scop elaborarea unei descrieri exacte și relevante și cuantificarea nevoilor de dezvoltare ale Rom niei, la nivelul diferitelor sectoare economice şi pe baza distribuţiei teritoriale a acestora. Prioritizarea acestor nevoi de dezvoltare și concentrarea finanțării este tema generală abordată în dialogul cu Comisia Europeană în cadrul unor reuniuni desfășurate at t la Bruxelles c t și la București. Stabilirea acestor priorități constituie fundamentul în elaborarea Acordului de Parteneriat, în ceea ce privește conținutul său, și implicit, a Programelor Operaționale aferente Politicii de Coeziune (PC), Politica Agricolă Comună (PAC), precum și Politica Comună în domeniul Pescuitului (PCP) pentru următoarea perioadă de programare. Acordul de Parteneriat reprezintă documentul elaborat de un stat membru, în consultare cu actorii socio-economici relevanți, care stabileşte strategia, priorităţile şi cadrul instituţional pentru implementarea fondurilor europene, şi este aprobat de către Comisia Europeană în urma evaluării şi dialogului cu statul membru. Rezultatul aşteptat al acestui proiect este: raport complet privind analiza nevoilor prioritare de dezvoltare, raportul privind priorităţile de dezvoltare, la nivel sectorial şi regional, sub forma capitolului de Viziune Strategică a viitorului Acord de Parteneriat, precum și organizarea a 37 de reuniuni (de tip focus grup, seminarii tematice sau reuniuni tematice cu reprezentanții CE).

Valoarea proiectului este de 2.499.311,83 lei din care asistenţă financiară nerambursabilă (Fondul European de Dezvoltare Regională) 2.124.415,05 lei şi se derulează pe o perioada de 13 de luni.

Data: 28-06-2013


 m infoAnunț de intenție - Selectarea unui reprezentant al ONG-urilor din domeniul protecției mediului, în vederea participării ca membru în Comitetul de Monitorizare pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014.

Documente anexate:

file icon pdf Anunț de intenție selectie ONG (05.06.2013)

file icon pdf Anunț rezultat selecție ONG (15.07.2013)

Data: 05-06-2013


 m infoLa data de 20 mai 2013 a fost semnată Decizia de finanțare pentru proiectul „Îmbunătăţirea cadrului naţional pentru pregătirea şi implementarea proiectelor privind investiţiile publice” co-finanțat din Programul Operațional Asistenta Tehnica 2007-2013, cod SMIS 47911.

Obiectivul proiectului constă în îmbunătăţirea cadrului naţional privind investiţiile prin analizarea legislaţiei naţionale relevante, din perspectiva impactului asupra pregătirii şi implementării proiectelor finanţate din instrumente structurale în vederea formulării unor propuneri concrete de optimizare a mecanismelor existente.

Proiectul îşi propune să furnizeze o analiză independentă asupra modului în care instituţii externe sistemului de gestionare a instrumentelor structurale intervin în diverse etape ale pregătirii şi implementării proiectelor, în vederea:

1. Identificării acestor instituţii şi a relevanţei contribuţiei lor, din perspectiva acquis-ului comunitar, a legislaţiei naţionale specifice şi a categoriilor de proiecte vizate;
2. formulării unor măsuri de simplificare şi mai bună coordonare a acestor tipuri de intervenţii externe sistemului de management al instrumentelor structurale.

Rezultate așteptate: Proiectul va avea ca principal rezultat formularea unor propuneri de modificare a legislaţiei care reglementează investiţiile publice, pentru a asigura o mai bună corelare a intervenţiilor tuturor instituţiilor implicate în aprobarea şi implementarea proiectelor de investiţii.
Beneficiar: Direcția de Analiză și Programare (Unitatea de Analiză, Programare și Evaluare)
Valoarea totala: 3.535.293,34 lei (FEDR 3.004.999,34 lei, cofinanțare 530.294 lei)
Durata proiect: 10 luni și jumătate

Data: 27-05-2013


 m infoMinisterul Fondurilor Europene realizează un sondaj în rândul beneficiarilor pentru evaluarea mecanismului de pre-finanțare

Ministerul Fondurilor Europene invită beneficiarii instrumentelor structurale să se alăture în efortul de a identifica aspectele esențiale ce afectează mecanismul de pre-finanțare.

Considerăm că experiența dvs. ca beneficiari de fonduri nerambursabile poate fi un element cheie în identificarea problemelor de accesare și utilizare a pre-finanțării și prin urmare vă invităm să ne sprijiniți în acest demers prin completarea acestui chestionar.
Evaluarea este finanțată din FEDR prin Programul Operațional Asistență Tehnică și este realizată de evaluatorii independenți ai asocierii CPD OÜ – NTSN Conect și Gea Strategy&Consulting.

Asocierea este unul dintre cei trei contractori ai Acordului Cadru în domeniul evaluării aflat la dispoziția ministerului pentru a efectua analize independente și obiective asupra calității programării și implementării Politicii de Coeziune în Rom nia.

Data: 10-04-2013


 m infoFinalizare proiect “MYSMIS – Extinderea SMIS-CSNR către beneficiari - licenţe”

În data de 31 martie 2012 proiectul “MYSMIS – Extinderea SMIS-CSNR către beneficiari -licențe” co-finanţat din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013 prin AXA 2 – “Dezvoltarea în continuare şi sprijin pentru funcţionarea Sistemului Unic de Management al Informaţiei”, DMI nr. 2.4 - "Achiziţia de echipamente şi servicii IT&C", s-a încheiat.

Proiectul cu valoare totală de 3.883538,64 lei din care asistenţă financiară nerambursabilă (Fondul European de Dezvoltare Regională) 2.505.508,80 lei, a avut ca perioadă de execuţie 16 de luni.

Data: 02-04-2013


 m infoAnunț pentru achiziția publică de servicii intitulată „Sprijin pentru MAEur în realizarea funcțiilor de coordonare a instrumentelor structurale și de gestionare a Programului Operațional Asistență Tehnică”
A fost publicat in SEAP cu numărul 141310/27.12.2012, anunțul pentru achiziția publică de servicii intitulată „Sprijin pentru MAEur în realizarea funcțiilor de coordonare a instrumentelor structurale și de gestionare a Programului Operațional Asistență Tehnică”

Proiectul vizează sprijinirea ACIS în realizarea activităților aferente obiectului de activitate prin furnizarea de asistență de specialitate în domenii cheie de activitate (pregatirea viitoarei perioade de programare, inclusiv din punct de vedere instituțional, furnizarea de expertiză pentru lucrările grupurilor de lucru, pregătirea documentelor aferente reuniunilor grupurilor de lucru, elaborarea raportarilor, managementul sistemului informatic SMIS, managementul activităților de comunicare etc.), precum si prin furnizarea de sprijin în procesul de elaborare, verificare și acceptare a tuturor documentelor care sunt incluse in documentația aferentă procedurilor de achiziție publică care vor fi lansate și în procesul de evaluare a ofertelor si contractare. Se va asigura, de asemenea, sprijin pentru întocmirea proiectelor de contracte și în procesul de verificare a rapoartelor tehnice și financiare de progres aferente contractelor demarate sau în derulare.

De asemenea, proiectul va sprijini AM POAT în realizarea activităților aferente gestionării programului, prin asistență în procesul de verificare a cererilor de rambursare și în vederea coordonării asistenței tehnice, precum și pentru alte activități.
Documente anexate:

file icon pdf Caiet de sarcini
file icon pdf Fișa de date

Data: 07-01-2013


 m infoAnunţ suspendare depunere solicitări de servicii în cadrul Lotului 1 Facilităţii de Asistenţă Tehnică (FAT)

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (AM POAT) anunţă suspendarea depunerii solicitărilor de servicii în cadrul Facilităţii de Asistenţă Tehnică – Lotul 1, finanţat din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, Axa prioritară 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale şi coordonarea programelor.

Av nd în vedere faptul că valoarea solicitărilor de servicii depuse în cadrul Lotului 1 “Studii, analize şi cercetări” depăşeşte alocarea financiară pentru acest lot, AM POAT suspendă, încep nd cu data de 12.12.2012 ora 16, depunerea solicitărilor de servicii pentru Lotul 1.

Informații suplimentare privind facilitatea de asistență tehnică:
www.poat.ro și www.fonduri-ue.ro
email:


 m infoFinalizare proiect “Sprijin pentru actualizarea informaţiilor în SMIS-CSNR”
Implementarea proiectului “Sprijin pentru actualizarea informaţiilor în SMIS-CSNR” care a avut ca obiectiv introducerea în Sistemul Unic de Management al Informaţiei SMIS-CSNR a datelor la zi aferente proiectelor, cererilor de rambursare şi a rapoartelor de progres depuse în cadrul programelor operaţionale finanţate prin instrumente structurale, conform solicitărilor structurilor utilizatoare s-a încheiat, fiind transmisă ultima cerere de rambursare. Acest proiect (Cod SMIS 31644) a fost co-finanţat din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013 - AXA 2 – “Dezvoltarea în continuare şi sprijin pentru funcţionarea Sistemului Unic de Management al Informaţiei”, DMI 2.2. - “Funcţionarea Unităţii centrale SMIS şi a reţelei de coordonatori”. Proiectul a fost implementat printr-un contract de prestări servicii cu sprijinul firmei S.C XOR IT SYSTEM S.R.L, ofertant declarat c știgător în urma unei proceduri de achiziție publică. Contractul de prestări servicii s-a finalizat în martie 2012 iar echipele de proiect desemnate au introdus în sistemul informatic SMIS - CSNR date despre proiectele depuse și implementate pe următoarele programe operaționale:

arrowProgramul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice,
arrowProgramul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU,
arrowProgramul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative,
arrowProgramul Operațional Regional,
arrowProgramul Operaţional Asistenţă Tehnică.

Data: 17-07-2012


 m infoAnunt concurs promovare in grad profesional

Ministerul Fondurilor Europene anunță organizarea in data de 31 iulie 2015 a concursului de promovare în grad profesional superior.

Data: 29-06-2015


 m info Finalizare proiect “Modernizare IT ACIS – modul 2”

Implementarea proiectului “Modernizare IT ACIS – modul 2” care a avut ca obiectiv modernizarea infrastructurii IT din cadrul Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale în vederea asigurării condiţiilor tehnice optime necesare pentru utilizarea SMIS-CSNR în cadrul ACIS şi pentru îmbunătăţirea funcţionării SMIS-CSNR şi aplicaţiilor sale conexe. Acest proiect (Cod SMIS 37658) a fost co-finanţat din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013 - AXA 2 – “Dezvoltarea în continuare şi sprijin pentru funcţionarea Sistemului Unic de Management al Informaţiei”, DMI 2.4. - “Achiziţia de echipamente şi servicii TI&C”. Proiectul a fost implementat printr-un contract de furnizare cu sprijinul firmei FRONTAL COMMUNICATION S.R.L, ofertant declarat c știgător în urma unei proceduri de achiziție publică. Contractul de furnizare s-a finalizat în luna iulie 2012.

Data: 27-07-2012


 m infoA fost semnată Decizia de finanţare pentru proiectul "Organizarea și susținerea funcționării Centrului de Informare pentru Instrumente Structurale"

În data de 31.10.2011, a fost semnată Decizia de finanţare pentru proiectul “Organizarea și susținerea funcționării Centrului de Informare pentru Instrumente Structurale” co-finanţat din FEDR prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013. Beneficiarul acestui proiect este Direcția Asistență Tehnică din cadrul Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale.

Obiectivul principal al proiectului este de a sprijini, prin înfiinţarea şi operarea unui Centru de Informare, at t diseminarea c t mai eficientă la nivel naţional în r ndul publicului larg şi segmentelor de public ţintă, a informaţiilor referitoare la Instrumentele Structurale, c t şi orientarea potenţialilor beneficiari pentru alcătuirea/ promovarea de proiecte viabile.. Rezultatele aşteptate ale acestui proiect sunt:

  1. - Centrul de Informare funcţional (300 mp), av nd personal selectat şi angajat (12 pers.), sediu şi dotări corespunzătoare, echipament IT instalat si functional, inclusiv aplicatii functionale, manual de proceduri aferent, publicaţii şi materiale informative achiziţionate (200 buc.), manual de proceduri;
  2. - Campanie publicitară de lansare (apariţii în presă, inclusiv radio şi TV, machete de presă inserată în 3 ziare naţionale pe o perioadă de aproximativ o lună) derulată şi Centrul de Informare lansat oficial (conferinta de lansare realizata);
  3. - 2 planuri de comunicare, fiecare pentru o perioadă de c te 12 luni, elaborate si realizate în vederea asigurării unei vizibilităţii maxime a Centrului;
  4. - 2 evenimente majore cu minim 100 de participanţi şi 8 evenimente regionale derulate sub egida Centrului de Informare;
  5. - 12 buletine informative şi 8 broşuri (titluri) editate, tipărite şi distribuite;
  6. - Serviciu de Help Desk permanent, functional care va face în aşa fel înc t zilnic să poată fi furnizate răspunsuri la circa 30 de solicitări telefonice, 20 de solicitări electronice şi răspunsuri fata-in-fata pentru circa 30 de vizitatori, fără să apară blocaje în activitatea de informare.
  7. - Pagina de web www.fonduri-ue.ro administrată şi actualizată zilnic cu informaţiile relevante; Asigurarea obtinerii unui ranking cat mai ridicat in rezultatele motoarelor de cautare internet cel mai utilizate (google, yahoo). De asemenea indexarea si protejarea site-ului de atacuri; Interventii pertinente pe forumuri de discutii online, integrarea si actualizarea serviciilor de la terti relevante.

Proiectul se va derula pe o perioadă de 30 luni, iar valoarea sa este de 13.047.304,8 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă (Fondul European de Dezvoltare Regională) 8.417.616 lei, şi se derulează pe o perioada de 24 luni.

Data: 08-11-2011


 m infoProiectul “Dezvoltarea unei comunităţi eficiente şi profesioniste de utilizatori SMIS – CSNR” s-a încheiat

În data de 10 august 2011 proiectul “Dezvoltarea unei comunităţi eficiente şi profesioniste de utilizatori SMIS – CSNR”, proiect finanţat prin AXA 2 – “Dezvoltarea în continuare şi sprijin pentru funcţionarea Sistemului Unic de Management al Informaţiei”, DMI nr. 2.3 ,,Formarea utilizatorilor, distribuirea ghidurilor de proceduri şi a manualelor de utilizator, precum şi activităţi de informare privind SMIS”, s-a încheiat. Proiectul a avut ca perioadă de execuţie 28 de luni, fiind implementat printr-un contract de servicii cu sprijinul unui consorţiu de firme de consultanţă format din asocierea S.C. Intrasoft International S.A. şi Infogroup Consilieri de Afaceri S.A.. Contractul s-a finalizat în ianuarie 2011.

Data: 16-09-2011


 m infoA fost semnată Decizia de finanţare pentru proiectul " MYSMIS – Extinderea SMIS-CSNR către beneficiari - licenţe"
În data de 08.07.2011 a fost semnată Decizia de finanţare pentru proiectul “MYSMIS – Extinderea SMIS-CSNR către beneficiari – licenţe” co-finanţat din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013. Beneficiarul acestui proiect este Direcţia Coordonare de Sistem din cadrul Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale. Obiectivul specific al acestui proiect este asigurarea licenţelor software necesare extinderii SMIS-CSNR către potenţialii Beneficiari şi Beneficiari de Instrumente Structurale din Rom nia prin dezvoltarea unei aplicaţii conexe, folosind tehnologii web, accesibilă pe internet, denumită MySMIS. Rezultatul aşteptat al acestui proiect este: asigurarea un acces rapid la informaţii at t la nivelul tuturor instituţiilor implicate în procesul de gestionare a instrumentelor structurale c t şi la nivelul beneficiarilor şi potenţialilor beneficiari, contribuind la implementarea şi absorbţia eficace, eficientă şi transparentă a instrumentelor structurale în Rom nia.
Valoarea proiectului este de 3.883.538,64 lei din care asistenţă financiară nerambursabilă (Fondul European de Dezvoltare Regională) 3.131.886 lei şi se derulează pe o perioada de 16 de luni.

Data: 11-07-2011


 m infoA fost semnată Decizia de finanţare pentru proiectul " Modernizare IT ACIS – modul 2"

În data de 08.07.2011 a fost semnată Decizia de finanţare pentru proiectul “Modernizare IT ACIS – modul 2” co-finanţat din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013. Beneficiarul acestui proiect este Direcţia Coordonare de Sistem din cadrul Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale. Obiectivul specific al acestui proiect este modernizarea infrastructurii IT din cadrul Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale în vederea asigurării condiţiilor tehnice optime necesare pentru utilizarea SMIS-CSNR în cadrul ACIS şi pentru îmbunătăţirea funcţionării SMIS-CSNR şi aplicaţiilor sale conexe. Rezultatul aşteptat al acestui proiect este: asigurarea un acces rapid la informaţii at t la nivelul tuturor instituţiilor implicate în procesul de gestionare a instrumentelor structurale c t şi la nivelul beneficiarilor şi potenţialilor beneficiari, contribuind la implementarea şi absorbţia eficace, eficientă şi transparentă a instrumentelor structurale în Rom nia.
Valoarea proiectului este de 3.407.320 lei din care asistenţă financiară nerambursabilă (Fondul European de Dezvoltare Regională) 2.747.838,71 lei şi se derulează pe o perioada de 15 de luni.

Data: 11-07-2011


 m infoA fost semnată Decizia de finanţare pentru proiectul " MYSMIS – Extinderea SMIS-CSNR către beneficiari "

În data de 08.07.2011 a fost semnată Decizia de finanţare pentru proiectul “MYSMIS – Extinderea SMIS-CSNR către beneficiari” co-finanţat din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013. Beneficiarul acestui proiect este Direcţia Coordonare de Sistem din cadrul Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale. Obiectivul specific al acestui proiect este extinderea SMIS-CSNR către potenţialii Beneficiari şi Beneficiarii de Instrumente Structurale din Rom nia prin dezvoltarea unei aplicaţii conexe, folosind tehnologii web, accesibilă pe internet, denumită MySMIS. Rezultatul aşteptat al acestui proiect este: asigurarea un acces rapid la informaţii at t la nivelul tuturor instituţiilor implicate în procesul de gestionare a instrumentelor structurale c t şi la nivelul beneficiarilor şi potenţialilor beneficiari, contribuind la implementarea şi absorbţia eficace, eficientă şi transparentă a instrumentelor structurale în Rom nia. Valoarea proiectului este de 2.833.635,6 lei din care asistenţă financiară nerambursabilă (Fondul European de Dezvoltare Regională) 2.285.190 lei şi se derulează pe o perioada de 31 de luni.

Data: 11-07-2011

 m infoS-a încheiat perioada de implementare a proiectului "Implementarea nevoilor imediate de dezvoltare şi mentenanţă pentru SMIS-CSNR"
În data de 20.05.2011 s-a încheiat perioada de implementare a proiectului “Implementarea nevoilor imediate de dezvoltare şi mentenanţă pentru SMIS-CSNR” finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013. Beneficiarul acestui proiect a fost Direcţia Coordonare de Sistem din cadrul Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale. Obiectivul acestui proiect a fost de a realiza ajustările şi modificările necesare pentru facilitarea introducerii de date în SMIS-CSNR şi pentru adaptarea aplicaţiei şi rapoartelor la noi cerinţe generate de modificările intervenite în procedurile instituţiilor responsabile de gestionarea instrumentelor structurale şi în regulamentele comunitare, lu nd în considerare şi feedback-ul furnizat de utilizatori în procesul de utilizare efectivă a sistemului. Rezultatele obţinute în cadrul acestui proiect sunt: 1. O instanţă de testare pregătită.2. Furnizarea unei versiuni îmbunătăţite a SMIS-CSNR, rezultată în urma ajustării şi modificării aplicaţiei şi rapoartelor pentru facilitarea introducerii de date în sistem şi pentru adaptarea aplicaţiei şi rapoartelor la noi cerinţe generate de modificările intervenite în procedurile instituţiilor responsabile de gestionarea instrumentelor structurale şi în regulamentele comunitare.3. Asigurarea funcţionarii optime a aplicaţiei pe parcursul derulării proiectului. Valoarea proiectului a fost de 459129,84 lei din care asistenţă financiară nerambursabilă (Fondul European de Dezvoltare Regională) 296212,80 lei şi s-a derulat pe o perioadă de 6 luni şi 8 zile.

Data: 30-05-2011


 m infoA fost semnată Decizia de finanţare pentru proiectul "Sprijin pentru actualizarea informaţiilor în SMIS-CSNR"

În data de 10.01.2011 a fost semnată Decizia de finanţare pentru proiectul “Sprijin pentru actualizarea informaţiilor în SMIS-CSNR” co-finanţat din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013. Beneficiarul acestui proiect este Direcţia Coordonare de Sistem din cadrul Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale. Obiectivul specific al acestui proiect este introducerea în Sistemul Unic de Management al Informaţiei SMIS-CSNR a datelor la zi aferente proiectelor, cererilor de rambursare şi a rapoartelor de progres depuse în cadrul programelor operaţionale finanţate prin instrumente structurale, conform solicitărilor structurilor utilizatoare, în vederea respectării cerinţelor Comisiei Europene. Rezultatul aşteptat al acestui proiect este: introducerea de date în sistemul informatic, conform solicitărilor structurilor utilizatoare. Valoarea proiectului este de 508400 lei din care asistenţă financiară nerambursabilă (Fondul European de Dezvoltare Regională) 328000 lei şi se derulează pe o perioada de 13 de luni.

Data: 12-01-2011


 m info A fost semnată Decizia de finanţare pentru proiectul "Implementarea nevoilor imediate de dezvoltare şi mentenanţă pentru SMIS-CSNR"

În data de 02.09.2010 a fost semnată Decizia de finanţare pentru proiectul “Implementarea nevoilor imediate de dezvoltare şi mentenanţă pentru SMIS-CSNR” co-finanţat din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013. Beneficiarul acestui proiect este Direcţia Coordonare de Sistem din cadrul Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale. Obiectivul acestui proiect este de a realiza ajustările şi modificările necesare pentru facilitarea introducerii de date în SMIS-CSNR şi pentru adaptarea aplicaţiei şi rapoartelor la noi cerinţe generate de modificările intervenite în procedurile instituţiilor responsabile de gestionarea instrumentelor structurale şi în regulamentele comunitare, lu nd în considerare şi feedback-ul furnizat de utilizatori în procesul de utilizare efectivă a sistemului. Rezultatele aşteptate ale acestui proiect sunt:
1. O instanţă de testare pregătită;
2. Furnizarea unei versiuni îmbunătăţite a SMIS-CSNR, rezultată în urma ajustării şi modificării aplicaţiei şi rapoartelor pentru facilitarea introducerii de date în sistem şi pentru adaptarea aplicaţiei şi rapoartelor la noi cerinţe generate de modificările intervenite în procedurile instituţiilor responsabile de gestionarea instrumentelor structurale şi în regulamentele comunitare;
3. Asigurarea funcţionarii optime a aplicaţiei pe parcursul derulării proiectului.
Valoarea proiectului este de 440616,54 lei din care asistenţă financiară nerambursabilă (Fondul European de Dezvoltare Regională) 296212,80 lei şi se derulează pe o perioada de 4 luni.

Data: 06-09-2010

 m infoA fost semnată Decizia de finanţare pentru proiectul "Asigurarea serviciilor de comunicaţii necesare accesării SMIS-CSNR de către instituţiile implicate în gestionarea Instrumentelor Structurale"
În data de 21.05.2010 a fost semnată Decizia de finanţare pentru proiectul “Asigurarea serviciilor de comunicaţii necesare accesării SMIS-CSNR de către instituţiile implicate în gestionarea Instrumentelor Structurale” co-finanţat din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013. Beneficiarul acestui proiect este Direcţia Coordonare de Sistem din cadrul Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale. Obiectivul proiectului este de a asigura serviciile de comunicaţii necesare accesării corespunzătoare a Sistemului Unic de Management al Informaţiei pentru instrumentele structurale (SMIS-CSNR) de către instituţiile implicate în gestionarea instrumentelor structurale, pentru perioada decembrie 2009 – mai 2013, asigur nd astfel posibilitatea utilizării continue a acestui sistem informatic şi îndeplinirea obligaţiei trasate de regulamentele comunitare (art. 60 (c) din Regulamentul General 1083/2006), contribuind în acest mod la asigurarea unei coordonări eficiente şi a unei implementări eficace a instrumentelor structurale. Rezultatul aşteptat al acestui proiect este: Toate instituţiile implicate în gestionarea instrumentelor structurale pot accesa SMIS la parametrii tehnici optimi în perioada decembrie 2009 – mai 2013. Valoarea proiectului este de 821200 lei din care asistenţă financiară nerambursabilă (Fondul European de Dezvoltare Regională) 552067 lei şi se derulează pe o perioada de 42 de luni.

Data: 24-05-2010


 m infoA fost semnată Decizia de finanţare a proiectului “Formarea beneficiarilor si potentialilor beneficiari in domeniul implementarii proiectelor finantate din instrumente structurale”
Conform deciziei de finantare .1.3.029 din 11.02.2010, s-a decis finantarea din cadrul POAT a proiectului 15273 - “Formarea beneficiarilor si potentialilor beneficiari in domeniul implementarii proiectelor finantate din instrumente structurale”.

Data: 12-02-2010

 m infoANUNŢ DE FINALIZARE PROIECT - „Sprijin pentru implementare planului de comunicare ACIS”, cod SMIS 1173

În luna martie 2014 s-a finalizat implementarea proiectului „Sprijin pentru implementare planului de comunicare ACIS”, cod SMIS 1173, cofinanţat din FEDR prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, 2007-2013, axa prioritară 3 „Diseminarea informației și promovarea instrumentelor structurale”, domeniul major de intervenţie 3.1. „Diseminarea informațiilor generale și derularea activităților de publicitate cu privire la instrumentele structurale alocate României”.

Beneficiarul proiectului a fost Biroul Comunicare Publică şi Informare privind Instrumentele Structurale din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 67 de luni şi a avut ca scop sprijinirea procesului de implementare a planului de acţiune în domeniul comunicării elaborat de către ACIS, contribuind la realizarea obiectivului axei prioritare 3, şi anume acela de a asigura o diseminare coordonată la nivel naţional a mesajelor generale cu privire la instrumentele structurale.

Rezultatele proiectului s-au concretizat în site-urile www.poat.ro şi www.fonduri-ue.ro actualizate, o serie de evenimente dedicate Zilei Europei, o conferinţă anuală POAT, campanii de informare (const nd în spoturi TV, radio şi online, broşuri, panouri publicitare, machete de presă, afişe), materiale promoţionale, seminarii de informare pentru presă şi beneficiarii de proiecte, sondaje de opinie.

Valoare totală a proiectului a fost de 14.593.674,94, valoarea eligibilă din Instrumente Structurale a fost de 8.873.096,75 iar valoarea plăţilor efectuate în cadrul contractului de finanţare a fost de 7.837.862,75 lei, reprezent nd asistenţa financiară nerambursabilă prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Data: 21-10-2014

POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

20.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

16.01.15

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari în procesul de încărcare şi transmitere a cerer... Citeste mai mult...

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

06.01.15

Ministerul Fondurilor Europene , în calitate de Autoritate de Management pentru   Programul Opera... Citeste mai mult...