Ultima actualizare05:12:24 AM GMT

Informații de interes public


PLAN CADRU privind imbunatatirea capacitatii administrative si diminuarea vulnerabilitatilor la coruptie si a incompatibilitatilor pentru angajatii Ministerului Fondurilor Europene si ai structurilor coordonate

Stadiu Planul Cadru – 22 iulie


Accesul la informaţii de interes public

• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes publicfile icon pdf  și  Normele Metodologice de aplicarefile icon pdf

ART. 1

    Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

 Buletin Informativ conform art.5, alin(2) din Legea 544/2001file icon pdf

• Cerere tip conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes publicfile icon odt

• Reclamaţie administrativă conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes publicfile icon odt
Formularul de cerere/Reclamație administrativă poate fi transmis BIROULUI DE COMUNICARE PUBLICĂ ȘI INFORMARE INSTRUMENTE STRUCTURALE :

- Relații cu publicul - Registratura
         alt  0372.838.743, 0372.838.857
         alt

- Relații cu mass-media
        alt
0372.838.757 (numar destinate exclusiv reprezentanților presei)
       

Formular cerere de acreditarefile icon odt
Formularul de cerere de acreditare se poate depune la Registratura ministerului, în timpul programului de lucru.


 ART. 5

(1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

b) structura organizatorică (organigrama), atribuţiile departamentelorfile icon pdf, programul de funcţionarefile icon pdf,  cerere pentru audienţă  file icon odt   programul de audiente file icon pdf  al autorităţii sau instituţiei publice;

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice (responsabili aplicare L544/2004 -Raluca BRASLA- Coralia ZADOROJNAI- Andreea BUCUR);

d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

Tower Center, Bd. Ion Mihalache, nr 15-17, Sector 1, Bucureşti

Program de funcţionare:

Luni - Joi:   8,30 – 17,00
     Vineri:   8,30 - 14,30

Registratura: Tel. 0372.838.743, 0372.838.857
Adresa paginii de internet: http://www.fonduri-ue.ro/

 Dacă intrebările dumneavoastră se referă la: 

liberul acces la informaţiile de interes public conform Legii nr.544/2001

BIROUL DE COMUNICARE PUBLICĂ ȘI INFORMARE INSTRUMENTE STRUCTURALE

pentru relații cu publicul - Registratura 

Tel: 0372.838.743, 0372.838.857 / E-mail:

• pentru relații cu mass-media

Tel: 0372.838.757 (numere destinate exclusiv reprezentanților presei)

e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

f) programele şi strategiile propriifile icon pdf;

g) lista cuprinzând documentele de interes publicfile icon pdf;

f) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legiifile icon pdf;

i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

(2) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (1). 


Raportul anual privind aplicarea Legii nr. 544/2001 pentru anul 2014 file icon pdf

Raportul anual privind aplicarea Legii nr. 544/2001 pentru anul 2013 file icon pdf

 


Raportul anual privind aplicarea Legii nr. 52/2003 privind liberul acces la informatiile de interes public

 Raportul de implementare a Legii nr. 52/2003, pe anul 2014file icon pdf
 Raportul de implementare a Legii nr. 52/2003, pe anul 2013file icon pdf


 Rapoarte de activitate MFE

            - Raport de activitate MFE 2014file icon pdf

Raport de activitate MFE 2013 file icon pdf

Raport de activitate MFE 2012 file icon pdf


 Protocol de colaborare prinvind organizarea si desfasurarea activitatii de audit financiar pentru fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori

 Protocol CARF - Ministerul Fondurilor Europene file icon pdf


 Dialog social

            - Ordin al ministrului fondurilor europene nr. 1256/2014file icon pdf de modificare a OMFP 1093/2013 privind aprobarea componentei si regulamentului de organizare si functionare a comisiei de dialog social

- Ordin al ministrului fondurilor europene nr. 1093/2013file icon pdf privind aprobarea componentei si regulamentului de organizare si functionare a comisiei de dialog social.

- Ordin al ministrului fondurilor europene nr. 1289/2013file icon pdf de modificare a OMFP 1093/2013 privind aprobarea componentei si regulamentului de organizare si functionare a comisiei de dialog social.

- Ordin privind modificarea OMFE nr. 1289/2013file icon pdf privind aprobarea componentei si regulamentului de organizare si functionare a comisiei de dialog social.


POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

20.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

16.01.15

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari în procesul de încărcare şi transmitere a cerer... Citeste mai mult...

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru  Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

06.01.15

Ministerul Fondurilor Europene , în calitate de Autoritate de Management pentru   Programul Opera... Citeste mai mult...