Ultima actualizare05:12:24 AM GMT

Sistem de management integrat


SISTEM DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL

MEDIUL DE CONTROL

Standardul 1 - Etica, Integritatea
Standardul 2 - Atributii, Functii, Sarcini
Standardul 3 - Competenta, Performanta
Standardul 4 - Functii Sensibile
Standardul 5 - Delegarea
Standardul 6 - Structura Organizatorica

PERFORMANTE SI MANAGEMENTUL RISCULUI

Standardul 7 - Obiective
Standardul 8 - Planificarea
Standardul 9 - Coordonarea
Standardul 10 - Monitorizarea Performantelor
Standardul 11 - Managementul Riscului
Standardul 15 - Ipoteze, Reevaluari

INFORMAREA SI COMUNICAREA

Standardul 12 - Informarea
Standardul 13 - Comunicarea
Standardul 14 - Corespondenta
Standardul 16 - Semnalarea Neregularitatilor

ACTIVITATI DE CONTROL

Standardul 17 - Proceduri
Standardul 18 - Separarea Atributiilor
Standardul 19 – Supravegherea
Standardul 20 - Gestionarea Abaterilor
Standardul 21 - Continuitatea Activitatii
Standardul 22 - Strategii De Control
Standardul 23 - Accesul La Resurse

AUDITAREA SI EVALUAREA

Standardul 24 - Verificarea Si Evaluarea Controlului
Standardul 25 - Auditul Intern

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITAȚII