Ultima actualizare05:12:24 AM GMT

Stadiul absorbției

Fonduri Structurale și de Coeziune

31 iulie 2015

Proiecte depuse 45.929
Contracte semnate 15.641
Plăți interne beneficiar 59,48% (/alocat 2007-2013)
Plăți rambursate de CE (total) 62,33% (/alocat 2007-2013)
Rata de absorbţie curentă 55,51% (/alocat 2007-2013)

 file icon pdf Raportare Programe Operationale 31 iulie 2015 (PDF)  (file icon zip ARHIVA)

   Registrul cererilor de rambursare POSDRU


* Pentru informații detaliate, vă rugăm accesați sec'iunea Date SMIS privind stadiul proiectelor contractate.